AEROBIC 2016 “CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 2016” – TRƯỜNG MẦM NON KITTY HẢI PHÒNG

AEROBIC 2016 “CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 2016” – TRƯỜNG MẦM NON KITTY HẢI PHÒNG– AEROBIC “Fiesta Buena Luis Guisao”
– Thực hiện: Lớp Aerobic Trường Mầm non KITTY- Thành phố Hải Phòng.
– Địa chỉ: + Số forty three Dư Hàng- Quận Lê Chân
+ Số 225 Hàng Kênh- Quận Lê Chân

supply