BìnhTriệu Aerobic 2017 (khối tiểu học)

BìnhTriệu Aerobic 2017 (khối tiểu học)Cuộc thi Aerobic 2017 khối tiểu học của trường Bình Triệu ( lớp 3) tại nhà thiếu nhi Quận Thủ Đức.

source